Willers Restaurering

Välkommen in i en värld av vackra byggnader och fantastiska hantverkare. Underbara originaldetaljer men även ruttna bjälklag och i onödan utbytta fönster. Äger du ett fint hus eller lägenhet som behöver åtgärdas men har inte tillräckligt med tid eller kunskap för att genomföra arbetet? Då har du kommit helt rätt - det är just dessa problem som vi med framgång löser åt vår växande kundkrets.

Vår specialité är renovering och restaurering av äldre (-1960) svenska byggnader med allt vad det innebär av materialval, metoder och formspråk.

Våra vanligaste projekt går ut på att vrida tillbaka klockan och hitta byggnaders själ och harmoni efter att de gömts undan eller helt förlorats i tidigare renoveringar. Fram tom 1950-talet så byggde man alltid med känsla och tanke och även om byggnader misshandlats genom åren så går det att hitta tillbaks till detta vackra och välbyggda.

Visst har det byggts mycket bra efter 1950-talet men det var överlag överlägset bättre husbyggande innan plastens intåg på 1960-talet!

Vi som lever som vi lär och arbetar på kontoret heter Gustaf Willers och Susanne Holmgren och ute i fält jobbar tillsammans med oss ett stort antal hantverkare med att verkställa de planer vi tar fram tillsammans med våra kunder.

Vår hemmaplan är Stockholm och Mälardalen men vi åtar oss projekt i hela Norden.

Vi arbetar främst med att renovera/restaurera äldre byggnader men hjälper även kunder som för upp nytt men vill använda traditionella material och metoder. Vår huvudsakliga kundkrets är privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Vi åtar oss både stora och små projekt - det viktigaste för oss är att personkemin med kunden stämmer.

Vi vårdar och inte bara hus på plats utan åtar oss även räddningsuppdrag för byggnader som står illa till och måste flyttas på grund av olika skäl. Självklart ska husen helst stå kvar på sina ursprungliga platser men ibland är det inte möjligt. Byggnader kan behöva flyttas pga att en ny väg skall dras eller att bullernivån är för hög (ex intill järnväg) eller helt enkelt att fastighetsägaren inte bryr sig om byggnaden och har lämnat den att dö... Exempel på ett par av byggnaderna som vi har räddat finner ni under rubriken Byggnader till salu.

I vårt dagliga arbete så upprättar vi planer och handlingar för våra kunders byggnader och behov samt kontrollerar att alla arbeten sedan utförs med rätt material, metod och känsla. Förutom att hjälpa till med planeringen så övervakar vi även byggprocessen och ser till att allt löper på smärtfritt.

Hantverkarna svarar inför oss och inte kunden. Principiellt så talar kunden med oss och inte hantverkaren. Om ett oförutsett problem skulle uppstå (svårt att veta hur det ser ut i en oluftad grund exempelvis) så underrättar vi kunden men löser det sedan med hantverkarna.

Våra kanaler till rätt material - nytt såväl som begagnat - underlättar byggprocessen mycket. Viktigt att poängtera är att vi inte är knutna till några speciella leverantörer utan väljer fritt precis de detaljer och det material som hör hemma i din byggnad, ingenting rekommenderas bara för att det är det närmaste vår leverantör kan komma det som passar en viss byggnad. Då många av våra inköp görs direkt från såg, hyvleri osv - utan mellanhänder - så hjälper det till att hålla nere de annars så höga kostnaderna för kvalitetsmaterial.

Ett sidospår till vår vanliga verksamhet är att vi även nytillverkar och säljer snillrika och vackra produkter efter gamla original som vi sprungit på. Några exempel är vår vackra trädgårdspaviljong från 1822 , lyrstolen från samma tid och vårt behändiga långbord för 12 personer. Skulle du ha något som du önskar att tillverka efter ett fint original så hjälper vi dig mer än gärna - vi har erfarenheten!

Vår kontaktinformation


Willers Restaurerig AB

Källtorps Gård

131 33 Nacka


070-740 76 64

gustaf@gwr.se

www.gwr.se