Sörmlandsmuseum

Sörmlands museum är ett regionalt museum – ett länsmuseum - med verksamhet i hela Sörmland. Med historia, konst och slöjd vill vi vidga vyer och väcka engagemang och bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation. Verksamheten rymmer allt från utställningar inne, ute och på webben, pedagogiska program och kurser, workshops och rådgivning till insamling, dokumentation och öppna samlingar.

Det är många frågor som dyker upp när huset ska renoveras. Museets byggnadsantikvarier kan hjälpa dig med rådgivning, tips och stöd.

Vi kan hjälpa dig med information om när huset byggdes och vilka som bott i det. Men också om vilka material och metoder som passar just ditt hus. Vi kan svara på frågor som;

Vad är värt att bevara och varför?

Hur renoverar eller bygger jag om med respekt för husets karaktär?

Hur anpassar jag ett modernt boende till en värdefull miljö?


Frågorna gäller inte bara herrgårdar och gamla torp. De kan också handla om radhus, miljonprogramsområden och industrihus. Det är många val att göra och att välja fel kan bli dyrt.

Kontakta museets byggnadsantikvarier

Museets byggnadsvårdare ger råd, håller kurser, föreläsningar och gör utredningar. Hit kan alla vända sig för att få råd och hjälp - privatpersoner, församlingar, hantverkare och kommuner.

Börja med ett telefonsamtal eller e-post. Oftast gör byggnadsvårdaren ett besök på platsen för närmare diskussion.

Första besöket är gratis, vill du gå vidare så formulerar du tillsammans med byggnadsvårdaren ett uppdrag där ni kommer överens om tidsåtgång och pris.

Sörmlands museums organisation leds av länsmuseichefen. Fem enheter arbetar med kärnverksamhet, och två fungerar som stödverksamheter. Alla enheter leds av varsin enhetschef och ansvarar för olika verksamhetsområden.

Verksamheten är i huvudsak projektbaserad med tidsbestämda projekt med projektledare och deltagare från flera olika enheter.

Museiledning

En rik och levande museiverksamhet kräver att museet är väl känt och uppskattat av huvudmän, samarbetsparter och medborgare, har god ekonomi och goda resurser i övrigt, bra lokaler och arbetsvillkor, väl fungerande organisation och ständig verksamhetsutveckling, håller hög kvalitet och uppfattas som angeläget och intressant. Det är museiledningens uppgift att skapa förutsättningarna för det. Länsmuseichefen är konstnärlig ledare för verksamheten. Museiledningens projekt rör mestadels frågor kring planering, utveckling, kvalitet och verksamhetsinriktning och innehåll. Under 2017 har museiledningen som enhet även huvudansvar för samtliga större projekt rörande museets nya hus inför invigningen för att främja god samordning och för att möjliggöra för enhetschefer att ta större aktivt projektledaransvar.

Vår kontaktinformation


Sörmlands Museum

Östra Trädgårdsgatan 2

611 36 Nyköping


Kjell Taawo

070-330 11 63

0155-24 57 08

kjell.taawo@dll.se

www.sormlandsmuseum.se