Nyhet 180920


NÄTVERKET FÖR BYGGNADSVÅRD I SÖDERMANLAND OCH STOCKHOLM

Nytt i Nätverket 20 September 2018

Hemsidan är uppdaterad med både nya medlemmar och en ny kurs!

Nya medlemmar har anslutit till vårt nätverk. I skrivade stund är vi hela 33 stycken företag i området Södermanland/ Stockholm vilket är en fantastiskt bra ökning. Utöver detta har vi även en provmedlem vilket även det är roligt! Styrelsen håller på att arbeta med ett flertal saker för närvarande. Vi är i planeringsstadiet för två stycken nya Byggnadsvårdsdagar under 2019. Tanken är att en skall vara på våren och en på hösten. Vi kommer att hålla en i Södermanland samt en i Stockholms län. Under dessa dagar ges våra medlemmar möjlighet att gratis visa upp sitt företag, träffa kunder samt prata sig varma om byggnadsvård!


Vi fortsätter även att arbeta aktivt för att värva fler medlemmar i framför allt Stockholms Län. Ännu ett utskick likt det som gjordes i början av året kommer att göras, även denna gång till ca 200 företag som på ett eller annat sätt visat sig aktiva inom Byggnadsvård.


En ny kurs i "Behörig KUlturbyggnader" annordnas i Västerås 11-13 Oktober. Kursen anordnas av Byggnadsvårdsföretagen dit även anmälan görs. Detta är en mycket matnyttig kurs som enbart är möjlig att gå för den som är anslutet till ett av våra nätverk. Kursen behandlar bland annat rollfördelning inom kulturvården, arkitekturhistoria, svensk bebyggelsehistoria, lagstiftning som kulturmiljölagen och bidragsförordningen, restaureringshistoria samt genomgång om de internationella dokument som vägleder byggnadsvårdsarbetet. Kursen ges på Vallby museum.