Nyhet 180403


NÄTVERKET FÖR BYGGNADSVÅRD I SÖDERMANLAND OCH STOCKHOLM

Nytt i Nätverket 3 April 2018

Hemsidan är uppdaterad med både nya medlemmar och en ny kurs!

Många nya medlemmar har anslutit under de senaste veckorna, detta är en direkt följd av vårt arbete med att knyta företag till oss från Stockholmsområdet. Vi har även redan en bra skara anmälningar till det stundande årsmötet vilket verkligen är roligt.


Ny kurs för privatpersoner och företag gällande tegeltak. Kursen hålls på Trosa stadshotell den 26 maj mellan klockan 09:00-16:00. Kursen arrangeras i sammarbete mellan NBS och Åhlund Byggnadsvård AB och föredragshållare är Jon Åhlund. Kursen riktar sig till yrkesverksamma aktörer (t.ex. fastighetsägare, fastighetsförvaltare, konsulter, projektörer, restaureringsarkitekter, antikvarier och entreprenörer) i bygg- och fastighetsbranschen. Kursen är också öppen för representanter för bostadsrättsföreningar med inblick i processen kring en underhållsentreprenad.

 

Kursen kommer att behandla frågan om återläggning av befintligt taktegel i samband med renovering av underlagstak. När kan ett taktegel återanvändas och när bör det kasseras? Vilka motiv finns för att återanvända taktegel? Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar samt genom diskussioner i grupper.

 

Följande punkter kommer att beröras:

• Besiktning och bedömning av tegeltak och taktegel, skador och kvalitet m.m.

• Projektering

• Ekonomiska aspekter på nyläggning/omläggning

• Logistik vid genomförande

• Tekniskt utförande

• Miljömässiga aspekter vid renovering av tegeltak

• Kulturhistoriska och estetiska aspekter vid renovering av tegeltak

 


 

Anmälan och pris

I priset ingår: Kursmaterial, Förmiddagsfika med kaffe och smörgås, Räksmörgås till Lunch, Eftermiddagsfika med hembakat.

Anmälan görs till jon@ahlundbyggnadsvard.se, anmälan är bindande 30 dagar innan kursdatum.

 

Totalt pris per person för ovanstående kurs är 1.400:- Inklusive moms. Sista anmälningsdag till kursen är 26 april 2018.