Nyhet 180208


NÄTVERKET FÖR BYGGNADSVÅRD I SÖDERMANLAND OCH STOCKHOLM

Nytt i Nätverket 08 februari 2018

Äntligen är den sjösatt!! Den gamla hemsidan har gjort sitt jobb och har tjänat oss väl under dessa första år. Vi har dock med tiden vuxit ur vår gamla sida och vill med denna göra det lättare för Er brukare att hitta just den kompetens ni söker, för er medlemsföretag skall ni synas mer och ges ett betydligt större utrymme att marknadsföra ert företag. Vi lanserar nu i samband med detta även vår nya logga. NBS står för "Nätverket för Byggnadsvård i Södermanland och Stockholm", i mitten syns de båda länen utan länsgräns. Detta skall symbolisera att vi arbetar tillsammans. De medlemmar som vill använda denna logga på sin hemsida kan maila till styrelsen.