Historiskt Trähantverk

Jag är utbildad arkeolog och timmerman och har inriktat mig på att restaurera och nybygga historiska hus mm.


Jag kan erbjuda allt ifrån en renovering av din gamla timmerstuga till rekonstruktioner av gamla byggnader från svunna tider…


Rekonstruktioner av forntida och historiska byggnader och föremål kan göras för att passa in i en viss miljö. På en gård med gamla hus kan man behöva bygga timmerhus av en viss modell för att helhetsintrycket ska bevaras. Rekonstruktioner används också för att återskapa försvunna miljöer. Detta ser man ofta i museisammanhang och på olika upplevelsecentra som till exempel Skansen.


Restaureringar görs ofta av vissa kulturbyggnader som är i dåligt skick men anses värda att bevara för eftervärlden. Jag åtgärdar då de delar som måste repareas för att byggnaden ska klara sig. Målet är att bevara så mycket som möjligt av originalet.

Till större delen arbetar jag med att renovera gamla timmerhus. Det kan vara gårdshus som ska göras beboeliga, torp som ska vinterbonas eller moderniseras. Ofta gäller det att anpassa nya och moderna lösningar så att atmosfären och charmen bibehålls i den gamla byggnaden.

Renoveringsbehov kan också finnas på grund av skador av till exempel fukt eller insekter.


Kunskapen om äldre byggnader varierar ofta både bland husägare och hantverkare. Jag kan erbjuda rådgivning inför restaureringar och ombyggnationer. Det är bra att få en ordentlig överblick över olika alternativa lösningar och en analys av de problem som kan uppstå.

På gamla hus finns ofta välarbetade och ibland påkostade snickeriarbeten. Dessa är extra utsatta och har ofta tagit skada. Jag jobbar både med att tillverka nya och laga de gamla.

När de nya standardprofilerna på lister, socklar mm inte passar in, kan jag kopiera och rekonstruera de delar som behöver bytas ut.


Fortfarande finns traditionen kvar att bygga i timmer.

Numera är det mest som fritidshus och uthus men också tillbyggnader på befintliga gårdar.

När jag timrar nytt är det efter gammal modell med blocksågade trädstammar vilket ger ett levande utseende och rustikt.

Vår kontaktinformation


Historiskt Trähantverk

Enebrovägen 23

633 47 Eskilstuna


Emanuel Jakobsson 070-877 47 49

info@trahantverk.com

www.trahantverk.com