Hedenstedt AB

Det är en stor glädje för mig att se hur min egen fascination för estetik, arkitektur och teknik successivt smittar av sig på mina medarbetare. En hög hantverksmässig och teknisk nivå är för oss självklart att sträva mot, men det här företaget präglas även av estetiskt tänkande och insikten om detaljernas betydelse.

Mitt mål med den här verksamheten är inte att den ska växa sig jättestor, men vi ska bli väldigt, väldigt bra inom vår specifika nisch.

Vi ska kontinuerligt fortsätta vår strävan mot en hög teknisk och estetisk kvalitet. Vi ska fortsätta att tänka, lära och ifrågasätta, och inte bara utföra.

Ett glatt, fördomsfritt och medmänskligt klimat vill jag också sträva efter i mitt företag. Det är viktigt!


-Erik Hedenstedt

Vi utför tegeltakomläggningar på allt från enkla faluröda stugor på landsbygden till storslagna villor i staden. Vår specialitet är omläggningar där det gamla takteglet behålls och kompletteras med gammalt.


Vi har även Sveriges största lager av Gammalt taktegel där vi lagerför hundratusentals gamla tegelpannor från flera hundra olika nedlagda tegelbruk från 1600-talet och fram till nutid. Hämta själv i vår butik i Trosa eller välj hemleverans till fasta priser över hela landet. Du kan köpa allt från en enda kvadratmeter till hela tak!


Eftersom vi ofta arbetar med äldre hus som kräver mycket kunskap av hantverkarna förutsätter en del av våra kunder att det är dyrt att anlita oss.

Så är inte fallet, våra timpriser ligger på ungefär samma nivå som andra bygg- och plåtslageriföretag. Vår ambition är att leverera hög kvalitet både tekniskt och estetiskt, och då går det dock ofta åt fler timmar för att genomföra en takomläggning.

Det i kombination med material av hög kvalitet medför ibland att våra offerter ligger lite högre i pris än andra.

Vår kontaktinformation


Hedenstedt AB

Åda Säteri

619 91 Trosa


Tel 0156-171 87

Fax 0156-165 11

erik@hedenstedt.se

www.taktegel.se