Öfwerselö Byggnadshantverk och Kulturvård


ÖfwerSelö Byggnadshantverk och Kulturvård är ett företag inom byggnadsvården med inriktning mot vård av äldre byggnader och dess miljöer. Jag arbetar då främst med restaureringar och reparationer, men även med underhåll som en viktig del.

 

Företagets huvudfokus är inom det traditionella byggnadsmåleriet, där jag arbetar med sunda färger och äldre måleritekniker.


De typer av arbeten jag främst tar mig an är:

- Fasadmålning med linoljefärg

- Fönsterrenovering

- Pappspänning av tak och väggar

- Vävspänning av tak och väggar

- Limfärgsmålning av tak och väggar

- Målning av fasader med Slamfärg

- Tjärstrykning av tak

- Mindre förgyllningsarbeten

 

I andra arbeten använder jag även bl.a. äggoljetempera, kaseinfärg, silikatfärg och kalkfärg.

Genom ett digert nätverkande rör jag mig i mitt arbete över stora delar av landet.

 

Vill du ha råd om ditt hus och dess förutsättningar, så kommer jag gärna ut på plats för rådgivning.


                

Kontakt                           

Ludvig Tigerhielm

070-494 46 45


ludvigtigerhielm@gmail.com

ludvig.tigerhielm@byggnadsvard.se


Algö Gård

645 96 Stallarholmen