Barkk

Barkk etablerades 1991 med namnet Byggnadskonst, byrån för arkitektur och konst HB. Vi hade en tanke om att försöka integrera konst och arkitektur på klassiskt vis men med en modern framtoning. Efter några år bytte vi till HHNZÖ Byggnadskonst, arkitektur och konst AB, som AB fick vi inte heta enbart byggnadskonst. Efter dryga 20 år kondenserade vi namnet till Barkk arkitekter AB – byggnadskonst – arkitektur – konst.

 

Grundare var fyra arkitekter och en konstnär. Vi hade bakom oss mångårig erfarenhet från arbete på en rad olika kontor och olika samarbeten. Tex: Hidemark och Månsson, senare Ove Hidemark arkitektkontor respektive Månsson Dahlbäck arkitektkontor (arbete med slott, kyrkor, universitethus, museer, skolor mm). Nyréns (Biliotek, kontor mm), Rolf Bergh (kyrkor), Fenix (bostadsområden), Stintzing (Grafikens hus mm), Wingårdh, Wingårdh och Wilhelmson (hotell, tävlingar), konstnärsprojekt tillsammans med PO Ultvedt m.m.

 

Det var inte lätt hitta beställare och projekt med vår önskade integration av konst och arkitektur, men några blev det. Anders lämnade oss då hans beställare tyckte det var udda att få fakturor från ett arkitektkontor. Han arbetar nu ofta med ljusprojekt och undervisar bland annat på Ljushögskolan i Jönköping.

 

Vi hade ett kontor i Gävle under många år som drevs av vår kompanjon som var bosatt där. Det blev en lång rad projekt i Gävle av mycket skiftande slag. Lars har efter många turer etablerat sig i Uppsala och driver ett kontor där idag.

 

Barkk arkitekter drivs idag av tre arkitekter kvar från starten

– Jan (senior partner), Rolf och Torgny.

Genom åren har vi genomfört projekt med stor variation – restaureringar av kulturbyggnader, upprustning av ett nöjesfält/ djurpark, butiks- och caféinredningar, bostadsområden, om-, till- och nybyggnader av privata villor av mycket skilda slag, museiprojekt, husarkitektuppdrag för Statens fastighetsverk, vårdprogram, dispositionsplaner, detaljplaneutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar, utställningar m.m. och då och då deltar vi i tävlingar.

 

Kontoret är delägare i Praktiserande Arkitekter i Samverkan, PAR AB ( en av delägarna är fn ordförande i PAR) och två av kontorets arkitekter är medlemmar i Sällskapet för Restaureringskonst.

 

Uppmärksammat

Första pris i allmän tävling avseende nyskapande användning av Sigvard Bernadottes klassiska mönster –Virrvarr – från 1960-talet. Perstorp AB.

Andra pris i allmän tävling om kulturhus i Lipnica, Bosnien.

Inköp i allmän tävling "Gärsnäs 100 år".

Utmärkelsen Varsamt ombyggt, Boverket och SAR 1994

Årets nybyggnad Gävle kommun, Furuviks Cirkusbyggnad 1996

Mellanskogs träbyggnadspris, Furuviks Cirkusbyggnad 1996

Café Gourmandise utsett till Årets café 1998 (Verksamhet och inredning)

Tumba bruksmuseum nominerat till "European museum of the Year 2006" (museet som helhet)

Vi erbjuder:

 

ett synsätt

arkitektur är en konstform där det byggda resultatet är svaret på funktionella, tekniska och ekonomiska frågor gestaltat i en engagerande form.

 

ett möte

där byggherrens, byggarens och projektörens kunskaper och erfarenheter gemensamt berikar uppgiften.

 

en noggrann genomarbetning

samordning parad med arkitektonisk kvalitet.

 

 

Uppdrag åt privatpersoner

Privata beställare erbjuds ett kostnadsfritt första möte för en genomgång av uppdraget där vi ger våra spontana synpunkter och kunden får lära känna oss lite grann.

Efter det upprättar vi ett förslag till arbetsgång, oftast indelat i etapper, och ett förslag till budget för vårt arbete.

 

 

Uppdrag för offentliga beställare och företag.

Vi har vana av att arbeta med professionella beställare av olika slag. Vi har ett inarbetat arbetssätt med kvalitets- och miljösäkring enl ISO 9001/14001.

Vi arbetar med stor bredd i projekten då vår övertygelse är att erfarenheter från en typ av uppdrag ger en extra dimension i arbetet med andra. Erfarenheter från ombyggnader/restaureringar berikar nybyggnadsprojekt och omvänt.

Vår kontaktinformation

 

Barkk- byggnadskonst, arkitektur och konst AB

John Ericssongatan 14

112 21 Stockholm

 

08-23 10 40

info@barkk.se

www.barkk.se